Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.10.2020

Brudd i forhandlingene

PRM: Båteierseksjonen

Båteierseksjonen valgte onsdag å bryte forhandlingene om fiskerioverenskomsten med Mannskapsseksjonen etter å ha gjennomført forhandlinger i to dager.

Pressemelding fra Båteierseksjonen, torsdag 22. oktober

Båteierseksjonen valgte i går å bryte forhandlingene med Mannskapsseksjonen etter å ha gjennomført forhandlinger i to dager.

Vårt mål var å få på plass revideringer i tariffavtalen for å sikre at avtaleverket er oppdatert og i samsvar med utviklingen i flåten og rammebetingelsene i næringa.

Båteierseksjonens forhandlingsutvalg var langt på vei villig til å imøtekomme Mannskapsseksjonen i mange av deres krav, men opplevde ingen forhandlingsvilje når det kom til de viktige krav vi hadde fremmet når det gjaldt Pensjonstrygd for sjømenn og forbedret tariff for «paragrafbåter».

Stemningen i forhandlingsutvalgene har til tross for dette vært god.

Prosessen videre vil fra Båteierseksjonens side være å begjære noen saker inn til mekling/voldgiftsbehandling i henhold til Hovedoverenskomsten mellom partene, i håp om å få større gjennomslag for tilpasning av avtaleverket til den faktiske utviklingen i flåten.

Dagens avtale er gjeldende inntil videre.

For ytterligere opplysninger kontakt Båteierseksjonen på epost geir@osvaldson.no, eller geir.kroknes@fiskarlaget.no

I vedlegget (under) fremkommer i tillegg til denne pressemeldingen også seksjonens generelle krav på flere punkter.