24.11.2023

Blir største lokallag

Tre lokallag slås sammen

Indre Skagerrak Fiskerlag er nå etablert. Det nye lokallaget er en sammenslåing av i alt tre lokale fiskarlag i Sør-Norges Fiskarlag.

Sammenslåingen skjer etter en periode med planlegging og sonderinger. Formalitetene knyttet til en sammenslåing er gjennomført og det er dermed avklart at det nye store lokallaget i Sør-Norges Fiskarlag er en realitet.

Historisk

Den tiltredende lederen i Indre Skagerrak Fiskerlag betegner grepet som uttrykk for en historisk utvikling under fusjonsmøtet da lokallagene Østfold Fiskerlag, Vestfold Fiskerlag og Telemark Fiskerlag møttes på RS Noatun i Horten lørdag 18. november.

-Tiden var moden og prosessene kommet så langt at det kunne holdes et fusjonsmøte. Jeg håper grepet skal gi våre medlemmer ny giv og bli en arena for god lokal og regional markering for næringen, sier Jan Bredsand.

I alt 30 medlemmer deltok. Under møtet deltok også daglig leder Janita Arhaug i Sør-Norges Fiskarlag. Hun var sammen med direktør i Fiskehav, Kjell Arild Tøfte invitert til møtet. De to holdt begge innlegg under samlingen.

Fiskere fra hele regionen var samlet i Horten under stiftelsesmøtet for det nye lokallaget i Sør-Norge.

Fra 2024

Fusjonen trer i kraft 1. januar 2024 og det nye laget får altså navnet Indre Skagerrak Fiskerlag.

Lokallaget skal ledes av et styre på sju medlemmer, bestående av leder, nestleder og fem styremedlemmer.

Etter fusjonen vil lokallaget ha 151 medlemmer, og blir dermed det største lokallaget innenfor Sør-Norges Fiskarlag.

Disse er valgt

Styret for Indre Skagerrak Fiskerlag ble valgt i møtet og tiltrer fra 1. januar 2024:

Leder Jan Bredsand (Tm) 1 år

Nestleder Martin Strand (Øf) 1 år

Kasserer Arne Wilhelmsen (Øf) 2 år

Sekretær Magnar Fjellbakk (Øf) 1 år

Styremedlem Ronny Nordskog (Vf) 2 år

Styremedlem Anders Paulsen (Vf) 1 år

Styremedlem Christoffer Svennes (Øf) 2 år

Varamedlemmer:

For leder/nestleder: Oddbjørn Hillersøy (Tm)

For andre i styret:

  1. Hans Olav Helgesen (Øf)
  2. Thor Egil Klungerbo (Vf)
  3. Morten Aleksandersen (Øf)
  4. Geir-Uno Dreng (Vf)

Varamedlemmer i numerisk orden i h.h.t. mønsterlovenes § 1, pkt. c og d.