Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.07.2021

Ble frifunnet

I retten for fredningsbrudd

En 40 år gammel fisker fra Torangsvåg i Vestland er frifunnet for brudd på fredningsbestemmelsene for hummerfiske. Aktor ville ha bot, saksomkostninger og utstyrsinndragning på nær 20 000.

Inge Marius Skår (40) er i en enstemmig dom i Hordaland Tingrett frifunnet for brudd på fredningsbestemmelsene for teinefiske etter hummer.

Han satte fem hummerteiner noen dager etter at han ble skadet på jobb i midten av november 2020. Teinene ble røktet, men på grunn av tiltagende ryggproblemer fikk han ikke kommet seg på vannet for å hente opp teinene før en uke ut i desember.

Da visste han ikke at Kystvakten hadde tatt opp fangstutstyret den 5. desember og at det heller ikke var hummer i teinene. Hummerfredningen starter 1. desember.

Lettet over dommen

-Jeg er både glad og lettet for at retten har forstått meg og brukt jusen slik de har gjort i denne saken, sier Skår selv.

-I retten forklarte jeg at det plaget meg å ikke være i stand til å kunne hente opp teinene slik at de var oppe før fredningen slo inn. Da jeg dro ut samen med min far den 7. desember visste vi ikke at Kystvakten hadde vært der og tatt opp teiner, tau og vak. Det er alvor og slett ikke noe jeg unner noen når du får tilsendt papirer fra politiet og rettssystemet og må møte på tiltalebenken, forteller 40-åringen.

Han er fremdeles ikke tilbake i jobben om bord i ringnotfartøyet «Malene S» etter skaden han fikk da han snublet og falt om bord og fikk prolaps i nakken og vridning i ryggen den 12. november i fjor.

-Jeg må si teinesaken har vært en ubehagelig erfaring, men jeg er glad for at jeg som medlem i Fiskarlaget har fått god juridisk hjelp. Formuleringen i slutten av dommen betyr mer enn jeg kunne tenkt meg på forhånd, sier han med henvisning til setningen: «Tiltalte sine handlingar har ikkje vore straffbare og tiltalte skal difor frifinnast.»

Rar opplevelse

Inge Marius Skår er medeier av «Malene S» og eier også en 23-fots Tobiassjark som han bruker til leppefiske på friturer og til fritidsfiske.

-Jeg har ikke vært borti rettssystemet før og må si flere ting har forundret meg i saken.

Han forklarer at han ble avhørt av politiet før tiltale ble tatt ut og la der frem alle momentene i saken.

-Jeg var i en låst situasjon bokstavelig talt og kunne ikke gjort noe så veldig annerledes, forteller han.

Skår var også veldig forundret over hva som stod i anmeldelsen i saken.

-Det sjokkerte meg, sier han – at det ble påstått at utstyret mitt var dårlig merket. I retten var det ingen som hadde problemer med å lese fiskerimerket mitt på bildene som ble lagt frem som bevis. Men jeg har ikke erfaring med politi og rettssystemet og var i utgangspunktet innstilt på bare å betale forelegget på 12 000 kroner og akseptere inndragningen av teiner og annet utstyr.

-Det som gjorde at jeg gikk videre med saken var at jeg forstod at det å betale boten ville kommet på rullebladet mitt. Da undersøkte jeg litt mer og fikk tips om å snakke med Fiskarlagets advokat.

Inge Marius Skår har vært medlem i Norges Fiskarlag i mange år og kjenner til at vi har juridisk hjelp som en medlemsfordel, men han tenkte ikke selv på at dette kunne brukes i denne typen sak.

-Nå er jeg både lettet og glad for at jeg gikk en ekstra runde med folk i familien og diskuterte saken med dem, om ikke ville denne saken blitt hengende ved meg, sier Skår.