Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.04.2021

Bistand til risikostyring

Sdir med tilbud

Sjøfartsdirektoratet har kommet med en veileder og bistand til økt kvalitet i risikoarbeidet. Det er særlig de minste fartøyene man ønsker å nå. Les mer og få tilgang til veileder og system.

Utarbeidelse av risikovurderinger er påkrevd også i driften av de mindre fartøyene. For å hjelpe fartøyeiere i gang med arbeidet har Sjøfartsdirektoratet kommet med en nettsak der de peker på flere veiledere og hefter som de har laget.

Bakgrunnen for satsingen er blant annet at sikkerhetskultur og risikoforståelse er Sjøfartsdirektoratets fokusområde i 2021, og i den forbindelse er det publisert en sjekkliste, som også kan være nyttig i arbeidet. Sjekklisten har hovedfokus på risikovurdering ved seilasplanlegging.

Som støtte i risikoarbeidet er det nå etablert et nytt veiledningshefte, «Risikovurdering – med fokus på risikostyring og ledelse».

Dette kan brukes sammen med veiledningsheftet «Sikkerhetsstyring på mindre fartøy».

Verktøy for risikovurdering

Sjøfartsdirektoratet har også et gratis risikovurderingsverktøy som kan være til god hjelp for mindre rederier som ikke har et eget dedikert verktøy for dette.

Før en begynner, bør en velge metode for risikovurdering. Begynn med å lese gjennom sikkerhetsstyringssystemet til fartøyet, og noter hva som er skrevet om risikovurdering.

Sjøfartsdirektoratet opplyser at risikovurderingsverktøyet er gratis, og hvem som helst kan registrere seg og bruke det. Det kan være til god støtte og nytte for mindre rederi som kanskje ikke har et eget dedikert verktøy for risikovurdering. Verktøyet er lett å bruke, og hjelper brukeren til å systematisk tenke gjennom hvert steg i de ulike arbeidsoperasjonene.

Sjøfartsdirektoratet arbeider også med en større oppgradering av verktøyet.

Bruk også «Sjekkliste for fokusområde i 2021».

Oppfordringen er at du sørger for å risikovurdere det som Sjøfartsdirektoratet har vektlagt i denne sjekklisten.

Les mer om hvordan du kan komme i gang med systemet hos Sjøfartsdirektoratet.