24.10.2023

Biodiesel-info

De nye kravene

Fra 1. oktober i år gjelder det et krav om innblanding av biodiesel. Kravet kom som følge av budsjettenighet mellom regjeringen og SV. Innblanding av biodiesel er et prioritert tiltak fra regjeringen for å nå klimaforpliktelsene.

De nye reglene som ble innført fra første oktober i år, er forankret mot omsetningskrav som per nå er på 6 % innblanding av biodiesel.

Vi er også kjent med at det er til vurdering om en økning av innblandingsgraden, kanskje til 8-10 eller 12%.

To varianter

Biodiesel leveres i to varianter. Den ene varianten er avansert biodiesel (HVO) og den andre varianten er basert på biologisk materiale om omtales som FAME.

Avansert biodrivstoff har samme egenskaper som vanlig diesel og er på denne måten uproblematisk å bruke. Det finnes eksempler på skip som går på 100% HVO. Dette er typisk ferger på kontrakt for Veivesenet hvor dette er satt som miljøkrav. Utfordringene som er avdekket er knyttet til bruk av FAME.

Sikkerhetsmessige aspekter

Miljødirektoratet forvalter ordningen knyttet til omsetningskravet.

Gjennom høringsprosessen som var i mars i år ba Norges Fiskarlag om at Sjøfartsdirektoratet måtte vurdere de sikkerhetsmessige konsekvensene ved bruk av biodiesel.

Det har Sjøfartsdirektoratet gjort, og de kom med et rundskriv om dette 21. september i år.

Potensielle sikkerhetsutfordringer ved bruk av drivstoff innblandet FAME – Sjøfartsdirektoratet (ekstern lenke)

FAME

Som følge av de potensielle sikkerhetsutfordringene bør alle fiskerne være oppmerksom på hvilken diesel de fyller. Så lenge man bruker diesel som er innblandet med HVO er det som sagt uproblematisk.

Om man fyller diesel som er tilsatt FAME, bør man følge de anbefalingene som Sjøfartsdirektoratet har kommet med.

På kort form omhandler det å avklare med motorleverandør (kompatibilitet), etablere rutiner ved bunkersfylling og lagring, filterbytte og oljeskift.

Veien videre

Det antas at kravet om bruk av biodrivstoff vil økes ytterligere, også utover 7% som Sjøfartsdirektoratet har brukt som referanseverdi; i henhold til ISO 8217:2017.

Norges Fiskarlag har ikke tatt stilling til dette, men antyder at et eventuelt økt innblandingskrav ut over 7% bør være knyttet til avansert biodrivstoff for å unngå de omtale sikkerhetsutfordringene knyttet til FAME.

Tilgjengeligheten for HVO er begrenset, noe som kan gi ytterligere press på pris.