Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.08.2020

-Bidrar til forskningen

FUR fungerer

– Faglig Utvalg for Ressursforskning (FUR) fungerer nå godt som en aktiv og målrettet bidragsyter i tråd med formålet om å styrke samarbeidet og prioriteringene om ressursforskningen. Det sier leder av utvalget Kjell Ingebrigtsen etter utvalgets 15 møte.

Faglig Utvalg for Ressursforskning (FUR) ble etablert som et faglig og rådgivende utvalg mellom myndighetene og forskningen.

Mandatet til utvalget er å gi råd om de enkelte prioriteringene knyttet til forskning og bestandsovervåkning. Utvalget holdt denne uka sitt 15 møte i løpet av de seks årene som har gått siden etableringen.

Kjell Ingebrigtsen peker på at utvalget opplever å ha en hånd på rattet knyttet til å bidra til hvordan forskningen legges opp og hvilke behov næringen ser knyttet til bruk av næringens bidrag til forskning.

– Fra hver eneste fisk som tas på land i Norge går en andel av verdien til forskningsavgiften som trekkes når fiskeren selger sin fangst. Forskningsavgiften er et pålagt trekk ved levering som årlig tilsvarer mer enn 250 millioner kroner som går til forskningsformål, sier Ingebrigtsen og viser til at FUR ble opprettet for å gi mulighet til aktiv dialog om Havforskningsinstituttets prioriteringer og en plattform for å melde inn behov for forskningsinnsats.

– Jeg opplever nå at vi har et arbeidsfellesskap som fungerer godt og etter hensikten. Det er også viktig for utvalget at vi rapporterer til vårt fagdepartement og at forvaltningen er bredt representert når FUR møtes. Det er med på å sikre at vi bidrar til en best mulig utnyttelse av ressursene til fellesskapets beste og for å utvikle en videre god, bærekraftig og forskningsbasert forvaltning av de ekstremt viktige naturressursene vi har tilgang til, sier lederen i FUR og i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Dette er FUR:

Utvalget møtes vanligvis to ganger i året og er satt sammen av representanter fra næringen med Kystfiskarlaget, Pelagisk forening og Fiskarlaget. Fiskeridirektoratet og NFD er observatører og HI fungerer som sekretariat.

FUR har også et eget område på hjemmesiden til HI (ekstern lenke) der du kan se referater fra møtene og finnen annen informasjon om utvalgets arbeid.

Disse er medlemmer i FUR:

  • Norges Fiskarlag: Kjell Ingebrigtsen (leder), Solveig Strand, Jan Ivar Maråk
  • Norges Kystfiskarlag: Øystein Sulebak Ormbostad
  • Pelagisk Forening: Rose-Mari Berge
  • Havforskningsinstituttet: Guldborg Søvik, Bjarte Bogstad, Ole Thomas Albert, Cecilie Kvamme og Geir Huse

Observatører:

  • Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet)
  • Elisabeth Norgård Gabrielsen (Nærings- og fiskeridepartementet)