Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.11.2022

Besøker alle skoler

Satser på de unge

Fiskarlaget skal dette skoleåret besøke samtlige fiske- og fangstlinjer i landet for å møte elevene og presentere dem for Fiskarlagets organisasjon og arbeid. Årets rundtur er nå godt i gang.

Norges Fiskarlag har i flere år hatt målsetning om å dekke alle videregående skoler med besøk.

– Det er alltid interessant å besøke de ulike linjene langs kysten. Man får et inntrykk av hvor variert fiskeriene er og dermed også hvor ulike utgangspunkt elevene har i nord og sør, sier rundreiseansvarlig Hanna Bakke Jensen.

Hun er sammen med Fiskarlagets regionale avdelinger godt i gang med årets rundreise til de aktuelle videregående skolene. I år har vi også fått støtte fra Nærings- og fiskeridepartementet, gjennom utlyste midler for å belyse utfordringene med trakassering og hvilke plikter og rutiner rederiene skal ha for å forhindre og håndtere trakassering ombord.

Hanna Bakke-Jensen har fokus på og informasjon om trakassering og arbeidsmiljøforhold på skolerunden hun nå har sammen med Fiskarlagets regionledd rundt om i landet.

Gode møtepunkt

Hanna Bakke-Jensen sier hun treffer interesserte elever og mange svært engasjerte lærere som følger elevene opp og setter dem godt inn i hverdagen de vil møte som fiskere.

Hun beskriver skolebesøkene som gode og nyttige møtepunkt.

– Ja, det er det. At mange av lærerne selv har erfaring fra havet er et utrolig stort pluss som bidrar til å løfte den reelle kompetansen elevene får, mener hun, og peker på: – At vi i dag har fiske og fangst linje fra Hvaler til Honningsvåg sier mye om hvor attraktiv utdanningen er og hvor viktig fiskeriene er for kysten.

Elever og lærere fra Måløy videregående fotografert på kaia i Florø, der elevene også deltok i årsmøtet i Sogn og Fjordane Fiskarlag som en del av sin tur sørover fra Måløy.

Skal treffe alle

Denne høsten har Norges Fiskarlag så langt besøkt Kalnes i Østfold, vi har vært møtt elever fra Måløy, Leknes og Øksnes og denne uka var det besøk ved Guri Kunna på Frøya. Flere skoler står også for tur, selv om det største antallet skoler vil bli besøkt i 2023.

– Vi ser at andelen unge fiskere i fiskermanntallet øker. Dette, sammen med de økende søkertallene, er et godt tegn for rekrutteringen til næringen. Samtidig er det en del utfordringer som må løses. Det er mange som sliter med å få lærlingplass, og høye søkertall og få studieplasser gjør og at flere ikke kommer inn på linjene, oppsummerer Hanna Bakke-Jensen.

Hun sier Fiskarlaget blant annet er engasjert for å bidra til å videreutvikle de alternative veiene for å få kompetansebevis i fiskeflåten.

– Som nærings- og interesseorganisasjon er vi opptatt av å tilrettelegge for fremtiden i yrket på alle nivå. Derfor har vi et bredt engasjement og ønsker å møte fremtidens fiskere. Dette legger vi opp til å kunne gjøre jevnlig, og vi opplever å ha god kontakt og åpen dialog med skolene, og det er også viktig, avslutter Hanna Bakke-Jensen.

Daglig leder Erlend Grimsrud i Fiskerlaget Sør orienterte om lagets arbeid for fiskerne i området som elevene fra Kalnes ved Fredrikstad kjenner til.