Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.05.2021

Besøk fra Stortinget

Lokallagsårsmøte

God gammeldags møteaktivitet er nå i ferd med å ta seg opp igjen som aktuell møteform og vi rapporterer fra årsmøte i Øygarden og Sotra Fiskarlag, der det var storfint besøk – både fra ordfører og fra Stortinget.

Fiskarlaget Vest sine to administrativt ansatte deltok denne uken da lokallaget vest av Bergen møttes fysisk til sitt årsmøte. 

Øygarden og Sotra Fiskarlag har medlemmer fra Bergen og Askøy, i tillegg til Øygarden. 

Daglig leder Britt Sæle Instebø rapporterer at det var flott å møte medlemmer og gjester i årsmøtet på skikkelig igjen.

Øygarden og Sotra Fiskarlag gjennomførte et medlemsmøte med flere politiske tema på dagsorden, i tillegg til ordinære årsmøtesaker.

De fikk også både storfint lokalt politikerbesøk, samt langveisfarende besøk fra Stortinget. Det skal rettnok sies at Tom-Christer Nilsen (H) fra Stortingets næringskomite er bosatt på Askøy. Det var derfor relativt kort reiseveg for stortingsrepresentanten, men like fullt flott med besøk fra en av politikerne som har arbeidet tettest på næringen denne Stortingsperioden. Han deltok med synspunkt og i diskusjonen rundt «Kvotemeldinga – oppfølging?».

Ordfører Tom Georg Indrevik var invitert for å ha det lokale perspektivet mot næringen under temaet «Ivaretaking av dei næringsmessige fiskeriinteressene i Øygarden kommune».

Britt Sæle Instebø var også i ilden i forbindelse med den evalueringen av reguleringsmodellen for makrell i kystgruppa som er på trappene. Hun gikk gjennom saken, som vil komme på høring.

I tillegg til ordinære årsmøtesaker var det også en diskusjon i møtet knyttet til «Tilbakefall av strukturkvotar».

Årsmøtet i Øygarden og Sotra Fiskarlag diskuterte også en eventuell sammenslåing med lokallagene i nærheten.

Styresammensetning

Ståle Skoge ble valgt til ny leder i laget etter Jarle Troland Glesnes   

Kristoffer Trellevik ble valgt til ny nestleder.

Inger Marie Høyland Kleppe er ny sekretær i lokallaget.

De tre øvrige medlemmene i styret ble gjenvalgt: Einar Sæle, William Rabben og Jakob Magnar Jakobsen