Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.04.2022

Ber om utsatt mva-frist

Drivstoffsaken

Norges Fiskarlag har bedt myndighetene om å utsette fristen for innbetaling av merverdiavgift på grunn av en anstrengt driftsøkonomi i deler av flåten.

«Anmodning om utsatt oppgjør av merverdiavgift i 2022» er sendt til Finansdepartementet og Skattedirektoratet.

I brevet viser vi til at Norges Fiskarlag har fått bekymringsmeldinger fra medlemmer i sør som trolig ikke har likviditet til oppgjør for merverdiavgift med frist 11. april 2022. 

Flere av bedriftene har søkt om utsatt mva-oppgjør, men har ikke fått respons på om det er sannsynlig at utsettelse kan innvilges.

Likviditetsutfordringene skyldes ekstraordinært høye drivstoffpriser og en vinter med svært dårlig rekefiske i Sør-Norge. Vinteren har vært preget av dårlig vær og lav fangst av reker.

Sluttseddelstatistikken viser reduksjon i samlet fangstverdi for reketrålflåten i sør med 26,6 % fra samme periode i fjor.

I samme periode har prisen på drivstoff økt med ca. 60 % (SSB statistikk).

Rekeflåten forventer bedre inntjening i sommerperioden, med bedre tilgjengelighet for reker og høyere råstoffpriser.

Som en løsning for den akutte likviditetsutfordringen for noen fiskefartøy, ber altså Norges Fiskarlag om at frist for mva-oppgjør utsettes og konkret har vi bedt om at selskap med næringskode 03.111: «Hav- og kystfiske» kan få utsettelse til 10. oktober 2022.