Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.03.2020

Ber om utsatt momsfrist

Brev til finans

Norges Fiskarlag har med bakgrunn i koronapandemien bedt Finansdepartementet om at primærnæringene får utsatt innbetalingsfrist for merverdiavgift med to måneder.

Norges Fiskarlag viser i brevet til regjeringens tiltakspakke for å bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser, hvor ett av tiltakene gjelder utsettelse og lettelse i merverdiavgiften.

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for 1. termin 10. april er utsatt til 10. juni. Det påpekes i brevet at fristen for årsoppgave for primærnæringene ikke er utsatt. Innen fiske og fangst leveres årsoppgave for merverdiavgift, og fristen for både innsending av årsoppgaven og betaling er 10. april. 

Norges Fiskarlag påpeker i vårt brev til Finansdepartementet at store deler av sjømatnæringen i mindre grad enn andre samfunnssektorer er rammet av koronapandemien, men at det likevel råder stor usikkerhet rundt utviklingen videre både med hensyn til markedene og likviditetssituasjonen.

Fiskarlaget er derfor bekymret for at en videre negativ utvikling raskt kan ramme likviditeten i flåten bredere enn i dag.  Norges Fiskarlag mener det er viktig at regjeringens tiltak for å bidra til å trygge bedrifter og arbeidsplasser også må rettes mot fiske og fangstnæringen, som er en kritisk samfunnsfunksjon for sikker matforsyning. 

Norges Fiskarlag har med bakgrunn i dette bedt regjeringen om å forlenger fristen for å levere årsoppgaven til merverdiavgift, samt betalinga av merverdiavgift for fiskeflåten, til 10. juni, tilsvarende som for andre næringer.