30.11.2023

Ber om skjermingstiltak

Pressemelding fra Nord Fiskarlag

Nord Fiskarlag sendte i dag en pressemelding hvor de ber Stortinget gjøre tiltak for å skjerme den kystnære flåten på grunn av lav totalkvote på torsk i 2024.


Nord Fiskarlag viser til vedtak i Stortinget som sier at ved en norsk totalkvote for torsk på under 270.000 tonn skal det gjøres tiltak for å skjerme den kystnære flåten. Norsk kvote for 2024 er langt unna dette, ca. 220.000 tonn.
Vi mener at stortingets vedtak gjør det mulig for nærings- og fiskeridepartementet å gjeninnføre trålstigen allerede i reguleringen av fisket for 2024 uten at det er nødvendig med et nytt stortingsvedtak.
Vi håper og tror at stortinget i sin behandling av kvotemelding 2.0 gjeninnfører trålstigen permanent, men ser at et slikt vedtak kommer for sent for reguleringen i 2024.
Vi ber derfor om at Nærings- og Fiskeridepartementet bruker stortingets nevnte formulering i reguleringen av fisket i 2024 for slik å redusere skadevirkningene for kystflåten.

Kontaktpersoner:

Daglig leder Hanne Fagertun – 40 63 20 22