31.10.2023

Ber om sildeåpning i nord

Silda går inn og østover

Vi har tirsdag bedt Fiskeridirektoratet om utvidet adgang til å fiske sild i kyst- og fjordområdene i Finnmark for fartøy over 21,35 meter. Bakgrunnen er sildas østlige innsig i år.

I reguleringen av fisket etter norsk vårgytende sild har Fiskarlaget bedt om en endring av § 59 i høstingsforskriften.

Høstingsforskriftens § 59 setter forbud for fartøy med faktisk lengde over 21,35 meter, samt lasteromsvolum over 150 m3, å fiske etter norsk vårgytende sild på Finnmarkskysten innenfor 4-mila i områder fra Berlevåg (vest for 29° 05′ Ø) og vestover.

Etter at fisket etter nvg-sild kom i gang i høst utenfor Nord-Troms ser det ut til at silda har et mer østlig innsig enn tidligere år, og i stor grad trekker innenfor aktuelle forbudsområder. Det vil si området Sørøya/Sørøysundet og Stjernsundet.

Fiskarlaget har påpekt at denne situasjonen innebærer at flåten over 21,35 meter hindres i å fiske nvg-sild i det nevnte området ut fra bestemmelsene i § 59 i utøvelsesforskriften.

Norges Fiskarlag har bedt om at den aktuelle paragrafen snarest endres, eventuelt at det gis dispensasjon slik at aktuelle fartøy blir gitt anledning til å fiske nvg-sild i disse områdene.

Landsstyret i Norges Fiskarlag ga for øvrig innspill til 2023-reguleringene på akkurat dette temaet:

«Fiskarlaget mener også at det er grunnlag for å ta bort de særskilte unntaksbestemmelsene i § 59 for fiske etter norsk vårgytende sild innenfor fire nautiske mil fra grunnlinjene vest for 29° 05′ Ø».

Tilgang til disse områdene er også viktig sett hen til at flåten skal kunne utøve et rasjonelt sildefiske i et klima- og miljøperspektiv med minst mulig drivstofforbruk.

Vi har også gjentatt og gjort en presisering om vår henvendelse en uke tilbake i tid. Da oversendte Norges Fiskarlag en henvendelse om områdebegrensninger og fjordlinjereguleringer i fisket etter norsk vårgytende sild i Nord-Troms og Finnmark.

Fiskarlaget påpeker i vårt henvendelse i dag at det er begrensningene i § 31 om fjordlinjer i høstingsforskriften som det haster mest med å få justert ut fra sildas bevegelser innover Sørøysundet og Stjernsundet.