Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.11.2020

Ber om fiskarhjelp

Forbedrer sjøkart

Kartverket er på jakt etter deltagere til en brukerundersøkelse av de nye karttjenestene. De leter etter fiskere med brukererfaring på tjenestene.

Kartverket ønsker å se på forbedringer av Etterretninger for sjøfarende (Efs) og farvannsbeskrivelsen Den norske los, for å se om det er nyttig å utvikle et tettere brukergrensesnitt mellom disse. 

I 2019 ble første versjon av digital utgave av Den norske los (dnl.kartverket.no) lansert, og i oktober i år relanserte de nettjenesten Efs (kartverket.no/efs). Samfunns- og brukerkontakt Omar Årsvoll Olsen i Kartverket sjødivisjon sier det med bakgrunn i de lanserte tjenestene nå er interessant for Kartverket å komme i kontakt med brukere av disse tjenestene.

-Kan du tenke deg å bli med i en brukerundersøkelse, spør han på vegne av Kartverket.

De vil stille deg spørsmål på telefon/video om Efs og Den norske los.

-I tillegg ønsker vi at fiskere og andre brukere kan hjelpe oss ved å løse noen brukeroppgaver sammen med oss via en videosamtale, forteller Omar Årsvoll Olsen. 

Om du kan tenke deg å delta i undersøkelsen kan du sende din kontaktinfo til en av de disse to: