Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.10.2022

Ber om avklaringer

Åpningstalen i Vest

Han ba om gode politiske avklaringer, lederen i Fiskarlaget Vest da han talte til årsmøtet torsdag. Terje Eriksen ber om forutsigbare rammevilkår og uttrykte glede over Landsstyrets vedtak om kvotemeldingen.

Krig i Europa, energikrise, bunkerspriser, manglende soneadgang, rapportering og sporing under 15 meter og forarbeidet til ny kvotemelding – var tema han berørte i talen og pekte på som utfordrende for næringen.

– Det skaper uro og bekymringer i en tid der både verdensmarkeder og verdensøkonomien vil kunne få store konsekvenser for fiskerinæringa, sa han i en overgang til- og understrekning av at Landsstyret denne uken har landet et enstemmig vedtak om en modell for tilbakeføring av strukturkvoter.

Les hele saken som omtaler Landsstyrets vedtak i denne lenken

-Behandlingen av de fire sentrale temaene til ny kvotemelding har tatt tid, og det er derfor gledelig å informere salen om at landsstyret i går kom frem til et enstemmig vedtak når det gjelder tilbakefall av strukturkvoter, sa han til delegater og gjester ved Radisson Blu på Bryggen i Bergen.

Drivstoff

-Vi har vært med i arbeidet med å synliggjøre ovenfor både lokale politikere og videre inn til storting og embetsverk. Det har vist seg vanskelig å få til en støtteordning, men vi ser nå at det er foreslått 21 millioner over statsbudsjettet til rekeflåten.

Disse midlene er et bevis på at samarbeid på tvers av faglagene bærer frukter og viser at ved å stå sammen kan vi få til ting vi ikke trodde var mulig, understreket Terje Eriksen.

Energi

Han omtaler energikrisen og vindkraft til havs som utfordrende på flere vis for fiskerinæringen.- Vi ser en politisk velvilje til å bygge ut havvind og ting skal skje fort. Vi har både deltatt og bidratt med kunnskap om hvor og hvordan vi driver fiskeri og prøver å påvirke hvordan de planlegger utbygginger, sa han og pekte på at dette arbeidet er utfordrende fordi det egentlig ikke defineres hvor stort areal som skal bygges ut.

Han uttrykte bekymring for næringens vilkår fremover.

-Vi ser også en økende interesse for testing og utvikling av havvind i våre kystnære farvann. Vi vil fortsette å bidra med vår kunnskap for å bli hørt og ikke overkjørt – og slik at vi fremdeles kan være en leverandør av sunn, bærekraftig og klimavennlig mat.

Årsmøtesalen: Situasjonsbilde fra salen rett før møtet ble satt torsdag ettermiddag.

Sporing og rapportering

Lederen for fiskerne i Vest var også tydelig på at han mener Fiskeridirektoratet har for liten forståelse for hvordan fiskerne utfører yrket og at det stilles krav til meldinger som ikke det er behov for.

– Jeg kommer selv fra en flåtegruppe som har vært underlagt samme rapportregime siden 2012, vi er to mann på bro og har som oftest lengre seilinger på turene og jeg rapporterer mindre enn en båt under 15 meter som driver låssettingsfiske i fjordene. Det er lovet- og kommet forenklinger, men vi føler fremdeles at Fiskeridirektoratet ikke klarer å se vår side i denne saken, sa Eriksen og listet også opp krav om råtnetråd, røktingsplikter og endring av krav og regelverk i leppefisk som stadige innskjerpelser for utøverne i næringen.

-Videre opplever vi stadig økende avgifter og gebyr, uten at selv avgiftene fører til avbøtende og målretta tiltak i næringen, summen av disse vil og kunne medføre redusert aktivitet der de marginale fiskeriene vil bli nedprioritert og i neste rekke forsvinne fra næringa, sa han og la til at han frykter andre nasjoner med andre rammevilkår vil stå klare og overta den typen aktiviteter.

Stolt fisker

-Som fisker er jeg stolt av mitt yrke og at en skal oppleve hets og sjikane fra enkeltpersoner og grupperinger må tas alvorlig og finnes løsninger på, sa han med henvisninger til negativ oppmerksomhet om lysfiske denne høsten.I samme åndedrag omtalte han det som et lyspunkt at det igjen åpnes for pigghåfiske.

-Det er gjort et godt stykke arbeid av HI og Måløy videregående skole med forskning på pigghå og det er gledelig at det igjen åpnes opp for et i 2023, sa han og oppfordret til at fiskerinæringen fortsatt er tydelig overfor myndigheter og institusjoner om å påpeke det man ser av relevant utvikling på havet slik at dette også kan fanges opp og kunne bli synlig og dokumentert i forskningsresultater. 

Hovedsak

Terje Eriksen avsluttet med en sekvens om hovedsaken i årsmøtet – organisasjonssaken.

Han har selv vært med i arbeidet med å utarbeide avtalen som årsmøtet i Fiskarlaget Vest skal ta stilling til torsdag ettermiddag. Han omtaler en sammenslåing som rette veien å gå for å få et sterkt og slagkraftig fiskerlag som kan håndtere fremtidens utfordringer. 

-Det kommer til å innebære mye arbeid for å få alt på plass, men med de rette ressurspersonene til stede i styre og administrasjon vil vi komme ut som et styrket lag, sa leder Terje Eriksen.

Om årsmøtet

Årsmøtet ble satt klokken 13 og er ventet å pågå frem til klokken 1730 torsdag ettermiddag.

Ved siden av saken «Organisering av Norges Fiskarlag – Sør-Norges Fiskarlag» skal årsmøtet også behandle: «Korleis kan fiskerinæringa, fiskeriforvalting og forskinga i samarbeid bidra til auka verdiskaping av fiskeressursane i havet?» o- i tillegg til ordinære årsmøtesaker.