Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.05.2022

Batteriveileder

Sjøfart med rundskriv

Sjøfartsdirektoratet har publisert et rundskriv som gir veiledning for elektriske energilagringssystemer. Hensikten er å bidra til at installasjoner av EES-systemer oppfyller kravene i skipssikkerhetsloven.

Det publiserte rundskrivet gjelder for fartøy under 24 meter og Sjøfartsdirektoratet skriver at retningslinjene i rundskrivet kan brukes som et alternativ til relevante regler for batterisystemer som er vedtatt og kunngjort av et klasseselskap anerkjent av Sjøfartsdirektoratet.

Målet med rundskrivet var å lage et regelverk som tar hensyn til de mindre fartøyene. Nå er også de ivaretatt.

Direktoratet viser til at den norske maritime næringen leder an i utvikling og bruk av maritime EES-systemer – og Sjøfartsdirektoratet ønsker, i samarbeid med næringen, å bidra til å utnytte denne fordelen og videreutvikle teknologien på en trygg måte.

Maritime EES-systemer kan, avhengig av kjemi og design, generere betydelige mengder brennbare, etsende og giftige gasser som både er eksplosjons- og brannfarlige. Det kan oppstå feil i battericeller uavhengig av EES-systemets sikkerhetsfunksjoner.

Elektriske energilagringssystemer påvirkes lett av ytre faktorer som varme, sjøvann og mekanisk skade og må derfor være tilstrekkelig beskyttet. På grunn av høy risiko for elektrisk støt må vedlikehold og service utføres av høyt kvalifiserte fagfolk med profesjonelle metoder og verktøy.