Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.09.2020

Bærekraftig sjømatnæring

Opinion-undersøkelse

En undersøkelse Opinion har gjort på oppdrag for Havforskingsinstituttet, Universitetet i Bergen og Bergen kommune viser at fiskeri- og havbruksnæringen oppfattes å være de mest bærekraftige næringene.

Undersøkelsen ble gjort i forbindelse med havkonferansen The Ocean som ble holdt 17. september, og det er fjerde gangen siden 2015 at denne undersøkelsen ble gjort.

Folk ble spurt om hva som er den mest bærekraftige næringen i Norge, og 29 prosent svarer altså fiskeri og oppdrett. Det er nesten dobbelt så mange som de som svarte olje og gass, som kom på andreplass. IT, industri og turisme følger på de neste plassene.

Nesten seks av ti nordmenn sier at de har stor tillit til norsk forvalting av havressursene. Det er det høyeste som har vært målt i undersøkingen.

– Når ein har samanlikna proteinproduksjon frå ulike kjelder, så har den norske havbruksnæringa kome fram som den mest berekraftige proteinprodusenten i verda. Det betyr ikkje at det ikkje er utfordringar, men det er også utfordringar knytt til matproduksjon på land, sier forskingsdirektør ved Havforskingsinstituttet Geir Lasse Taranger.

Taranger er optimistisk til utfordringene i å hente mer bærekraftig matproduksjon fra havene våre. 

– Det har kome nye rapporter som viser kor stort press vi har på landjorda. Då er det spennande å sjå om det er mogleg å realisere vyane om meir matproduksjon frå havet og samtidig ivareta berekraft. Vi meiner det er mogleg, ved å ha god kunnskap og riktig teknologi, understreker Taranger. 

Målet med havkonferansen The Ocean er å samle kunnskaps- og næringsmiljø som arbeider for en bærekraftig blå havøkonomi.