Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.10.2014

Avvikler selfangstnæringen

Statsbudsjettet

Regjeringen foretar en dramatisk og historisk kuttoperasjon i forslaget til statsbudsjett. Dette sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag. Han mener selfangstnæringen nå utraderes etter forslaget om kutt i støtte på 12 millioner.

-Vi er meget overrasket over regjeringens ønske om å avvikle selfangstnæringen. Det er konsekvensen dersom statsbudsjettet ikke endres på dette punktet, sier Ingebrigtsen.

Selfangst har en svært lang historisk forankring i Norge.

-Vi har en unik fangsttradisjon som med et pennestrøk nå kan ende med å bli avviklet. Det som er spesielt urovekkende, sier Ingebrigtsen, er at regjeringen da samtidig bidrar til å fjerne et av de store kompetansemiljøene på drift i arktiske miljø.
Norges Fiskarlag mener det er svært viktig at kompetansemiljøet bevares og at beskatningen av sjøpattedyrene foregår med en balanse mot forvaltningen av de andre bestandene i havet.

-Vi reagerer imidlertid positivt på at Kystvakten får styrket sin budsjettpost. Det er også positivt  at det generelt settes av mer penger til forskning via Norges Forskningsråd, og vi legger til grunn at flåten får sin del av dette.
Vi etterlyser imidlertid økt satsing på ressursforskning. Det er et svært viktig område som Norges Fiskarlag lenge har hatt fokus på og bedt om økte bevilgninger til,

sier Kjell Ingebrigtsen.
For flere kommentarer kontakt Kjell Ingebrigtsen: 922 84 719