Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.12.2021

Avklarer om overføring

Torsk til 2022

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt at havflåten får anledning til å overføre inntil 13 prosent til 2022. Etter avtale med Russland er det enighet om at man kan overføre inntil 15 prosent av ubrukte torskekvoter fra 2021 til 2022.

– Dette året har vært spesielt utfordrende for kystflåtens skreifiske. Overføringsadgangen gir oss mer fleksibilitet og vi vil legge til rette for at ingen fartøygrupper taper kvoteandeler. Siden vi kan legge til grunn at det er rom for at kystflåtens restkvoter kan overføres til neste år, på samme tid som havflåten får anledning til å overføre inntil 13 prosent, så mener vi at dette er en god løsning. Vi vil likevel oppfordre næringen til å fiske mest mulig av tilgjengelig kvote i år, sier statssekretær Vidar Ulriksen (Ap). Dette melder departementet torsdag.

Nærings- og fiskeridepartementet har anmodet Fiskeridirektoratet om å gjennomføre den aktuelle endringen.

Som følge av høye restkvoter i årets fiske etter torsk, ble det i de norsk-russiske fiskeriforhandlingene avtalt som et engangstilfelle å øke adgangen til å overføre inntil 15 prosent av ubrukte torskekvoter fra 2021 til 2022. Den opprinnelige overføringsadgangen var 10 prosent.