Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.01.2023

Avklar hovedrammene!

Høring om nytt kvotesystem

Det viktigste er nå å få avklart hovedrammene for tilbakefallet av eksisterende strukturkvoter. Dette er en essens i Norges Fiskarlags høringssvar i forbindelse med Nærings- og fiskeridepartementets nye alternative modell for strukturgevinstfordeling.

Leder Kåre Heggebø sier Fiskarlaget først og fremst er veldig fornøyd med at myndighetene har lyttet til Fiskarlagets kompromissforslag for fordeling av strukturgevinstene.

Dette var et forslag vi spilte inn i høst og som du kan lese mer om her:

Kritisk

Landsstyret er i denne runden svært kritisk til at departementet i høringsnotatet omtaler flere nye problemstillinger der det inviteres til innspill på prinsipielle områder som verken er tilstrekkelig utredet eller diskutert tidligere. 

-Diskusjonen blir unødvendig vanskelig når Nærings- og fiskeridepartementet i høringsnotatet problematiserer hvordan eventuelle fremtidige strukturvirkemiddel og insentivmekanismer vil påvirke og påvirkes av hvordan de eksisterende strukturkvotene skal tilbakeføres til gruppene, sier Kåre Heggebø.

Fiskarlaget mener at det er et klart behov for å diskutere hvordan framtidens strukturpolitikk bør utformes, men først må det på plass en avklaring på hvordan eksisterende strukturkvoter skal tilbakeføres.

Fiskarlaget råder derfor myndighetene til å konsentrere innholdet og diskusjonen i den varslede kvotemeldingen rundt hovedrammene i et nytt kvotesystem slik at det kan oppnås brede forlik på Stortinget i fiskeripolitikken som står seg over flere år. 

Struktur i grunnkvoten

Norges Fiskarlag avviser opprettelse av et såkalt strukturgevinsttillegg som et separat kvoteelement knyttet til grunnkvoten. 

-Hele strukturgevinsttillegget må inngå i grunnkvoten, og tilbakefallet må gå til strukturgruppen kvotene ble hentet fra og fordeles på gjenværende fartøy. Dette har vært en helt grunnleggende forståelse og forutsetning for den strukturpolitikken som ble innført for snart 20 år siden, sier Heggebø.

Fiskarlaget fraråder også at tilbakefallet i den kommende kvotemeldingen skal åpne opp for en diskusjon om intern fordeling i de de enkelte reguleringsgruppene ved å gi fartøy mulighet til å bygge opp større grunnkvoter.

Kåre Heggebø ser imidlertid at det er noen enkelttilfeller hvor rederier i perioden hvor strukturkvotene var uten forhåndsfastsatt tidsbegrensning har valgt den minste kvoten som grunnkvote. Disse enkelttilfellene bør kunne håndteres ved at rederier som kan dokumentere en slik tilpasning, gis anledning til ombytting.

Her kan du lese mer om Fiskarlagets innspill til høringen: