17.04.2024

Avfallsløsninger i havn

Digitalt medlemsmøte

Den 24. april kl. 14.00 arrangerer Norges Fiskarlag et digitalt medlemsmøte om avfallsløsninger i havn. Meld deg på nå!

I det digitale medlemsmøtet vil vi både ta for oss temaet produsentansvar og avfall i havn.

Havnene har siden oktober i fjor hatt ansvar for å legge til rette for, ta imot og sortere avfall fra fartøy.

Myndighetene mener nå regelverket er å regne som innført, til tross for at samarbeidsorganet Norske Havner tidlig varslet at de ikke ville bli klare til å ta på seg denne oppgaven innen fristen.

I mange havner er lite gjort, og vi vil blant annet bruke møtet for å hente innspill fra deg som fisker og medlem om erfaringene du har knyttet til den eller de havnene du bruker.

Hva har skjedd med ønskelisten?

Vi vil også komme inn på Norges Fiskarlags strategi mot marin forsøpling, der avfallsløsninger i havn er et av områdene som blir viet særlig oppmerksomhet.

Vi har blant annet sendt en «ønskeliste» for løsninger i havn til myndighetene. Det ble gjort i juli 2022.

Noen av våre innspill:

Containerne må være tilgjengelig 24t i døgnet og mulig å låse opp for alle

Typer fraksjoner som alle havner bør ha:

 • papir 
 • restavfall 
 • plast 
 • panteflasker 
 • Spillolje 
 • Småelektrisk avfall (EE-avfall) 
 • spesialavfall som lyspærer, batteri, elektrisk avfall, oljefilter, oljeholdige filler, hydraulikkslanger mm.   
 • matavfall  
 • oppfisket avfall som blir med redskapen opp  
 • fiskeredskaper som inneholder plast 
 • paller 

Produsentansvar

Fra 2025 vil den nye produsentansvarsordningen tre i kraft. Produsentansvarsordningen skal sørge for at produsentene dekker nødvendige kostander for separat innsamling av kassert fiskeutstyr som inneholder plast med etterfølgende transport og behandling.

Forskriften skal bidra til at mindre fiskeutstyr havner på avveie, dermed mindre spøkelsesfiske, forsøpling og forurensing som ellers ville blitt brutt ned til mikroplast.

Det er overveiende sannsynlig at alle fiskeriredskaper med plast kommer til å bli dyrere i innkjøp.

Dette og mer til vil også vår fagmedarbeider Maria Pettersvik Arvnes orientere om i webinaret.

Vi inviterer derfor til et digitalt medlemsmøte hvor vi gjerne vil høre om dine erfaringer/utfordringer med avfallsløsninger i havn. Hva er de beste og mest praktiske avfallsløsningene for deg som fisker?  

Og sist, men ikke minst: Hva tenker du om avfallsgebyret som skal innføres?  

Innledere: 

Seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes, Norges Fiskarlag 

Leder Kåre Heggebø, Norges Fiskarlag 

Selstad og Norske Havner blir også med i møtet

Meld deg på Fiskarlagets digitale medlemsmøte