Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
27.03.2023

Avfalls-standard lansert

Tilrettelegger for gode rutiner

En ny internasjonal standard for håndtering av avfall på fiskefartøy er nå lansert. Hensikten er å etablere gode rutiner for avfall.

Hvordan bør avfall på fiskefartøy håndteres for å redusere forsøpling av havet og avfallsmengde?

I et samarbeid mellom Fiskarlaget, Handelens Miljøfond og Standard Norge er nå standarden NS-ISO 5020 lansert. Den nye standarden viser hvordan god håndtering av avfall kan redusere avfallsproblem.

De samarbeidende partene har pekt på at forsøpling av hav og ferskvann truer mulighetene til framtidig bevaring og utnyttelse av marine ressurser. Det er en rekke kilder til denne forsøplingen, og myndigheter og næringsliv har et ansvar for å snu utviklingen nasjonalt og globalt.

Målet med den nye standarden, NS-ISO 5020 Avfallsreduksjon og -håndtering på fiskefartøy, er altså å redusere forsøpling fra fiskerinæringen.

Dette innebærer blant annet redusert makro- og mikroplast i vann og reduksjon av forsøpling av strandsonen.

I tillegg vil standarden være et viktig bidrag for å unngå spøkelsesfiske.

Tanken er at systemet det legges opp til, skal fungere sømløst sammen med dem som tar imot avfall på land.

Standarden støtter opp om arbeid knyttet til sirkulær økonomi, europeisk plaststrategi og ressursøkonomisering.

Initiativet til standardiseringsprosjektet kom fra Norge, og en rekke norske fagfolk har deltatt i arbeidet. Arbeidsgruppen som utarbeidet standarden, er ledet av Jan Henrik Sandberg fra Fiskarlaget, Standardiseringsprosjektet har vært finansiert av Handelens Miljøfond, Norges Fiskarlag, Fiskernes Agnforsyning og Norsk Villfisk.

Opptak

Se video fra frokostmøtet der standarden ble lansert

Presentasjoner

  • Verdien av denne standarden for norsk fiskerinæring og miljøet (muntlig presentasjon)
    Kristina Hansen, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Knut Jonassen i Standard Norge eller Jan Henrik Sandberg i Norges Fiskarlag