Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.10.2013

Aspaker ny fiskeriminister

Regjeringen Solberg klar

Elisabeth Aspaker (51) fra Harstad overtar som fiskeriminister etter Lisbeth Berg-Hansen. Aspaker er i sin tredje stortingsperiode for Høyre og er skolepolitisk talsperson for partiet. Elisabeth Aspaker er utdannet lærer.

Elisaberth Aspaker ble i høst gjenvalgt for andre gang og har vært stortingsrepresentant for Høyre fra Troms siden 2005.

Hun fyller 51 år samme dag som hun tiltrer ministerposten.

Aspaker har hatt tillitsverv i Høyre siden 80-tallet og politiske verv siden 1991. Hun var vararepresentant i to perioder fø hun i 2005 ble innvalgt på Stortinget.

Elisaberh Aspaker har vært personlig sekretær i Justis- og politidepartementet, politisk rådgiver Utdannings- og forskningsdepartementet og statssekretær under daværende helseminister Ansgar Gabrielsen (H) fra 2004 til 2005.

Hun har hatt en rekke offentlige verv knyttet til styrer, råd og utvalg i løpet av perioden som fylkes- og stortingsrepresentant. Vervene har vært knyttet til næring, samferdsel, kommunalsaker og forsvar.

Den nye fiskeriministeren har i sine to foregående stortingsperioder vært medlem av justiskomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Statsrådslisten:

Statsminister: Erna Solberg (H)
Finansminister: Siv Jensen (Frp)
Kommunal- og moderniseringsminister: Jan Tore Sanner (H)
Statsråd ved SMK og stabssjef: Vidar Helgesen (H)
Samferdselsminister: Ketil Solvik-Olsen (Frp)
Utenriksminister: Bøge Brende (H)
Kultur- og kirkeminister: Thorild Widvey (H)
Fiskeriminister: Elisabeth Aspaker (H)
Klima- og miljøminister: Tine Sundtoft (H)
Næringsminister: Monica Mæland (H)
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister: Solveig Horne (Frp).
Helse- og omsorgsminister: Bent Høie (H)
Arbeids- og sosialminister: Robert Erikson (Frp)
Justis- og beredskapsminister: Anders Anundsen (Frp)
Olje- og energiminister: Tord Lien (Frp)
Forsvarsminister: Ine Marier Eriksen Søeide (H)
Landsbruks- og matminister: Sylvi Listhaug (Frp)
Kunnskapsminister: Torbjøn Røe Isaksen (H)