Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.10.2019

Arvid Syvertsen

Æresmedlem fra 1990

Arvid Syvertsen ble sammen med Mads Bjørnerem og Johan O. Skjelstad innvotert som de tre nye æesmedlemmene under Landsmøtet i Fiskarlaget i 1990.

Fiskarlagets formann Einar Hepsø sa følgende da han inviterte Landsmøtet til å innvotere Arvid Syvertsen som æesmedlem:

-Arvid Syvertsen har i en årrekke væt engasjert på ulike plan både i organisasjonen og utenfor i arbeidet med å forbedre fiskernes og fiskerfamilienes kår.

I Landsstyret i Norges Fiskarlag satt han i 17 år, hvorav åtte år i Arbeidsutvalget. Han var formann i Østlandske fiskeriselskap i fire år og formann  i Høvik Fiskarlag i en årrekke.

Videre kan vi nevne at Arvid Syvertsen har sittet i styret i Statens Fiskarbank, Bergen i 16 år, samt væt salgsstyremedlem i Norges Makrellag S/L i 14 år.

Ellers har han væt medlem i Worpvikutvalget, rådgivende utvalg i Sjøfartsdirektoratet, representantskapet i Fiskernes Gjensidige Trygdelag (FGT), samt Budsjettnemnda for fiskerinæinga.

I tillegg kommer deltagelse i en rekke råd og utvalg og representasjonsoppgaver.