Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.09.2021

Årsmøtet støtter prosess

Sogn og Fjordane

Det ekstraordinære årsmøte i Sogn og Fjordane Fiskarlag har onsdag gitt forhandlingsutvalget mandat til å gå videre med prosessen for sammenslåing av medlemslag i Norges Fiskarlag.

-Det ekstraordinære årsmøtet ble holdt for å få en god drøfting i laget av saken knyttet til organisasjonsprosessen i Norges Fiskarlag, opplyser daglig leder Henriette Skaar i Sogn og Fjordane Fiskarlag.

Møtet ble holdt som en videokonferanse onsdag.

I møtet deltok også generalsekretær Sverre Johansen og forhandlingsleder Vidar Ulriksen med innledninger. Vidar Ulriksen leder ett av de to forhandlingsutvalgene som er utpekt. Han skal bidra til avklaringer for Fiskarlagets medlemslag fra Møre og Romsdal og sørover, det Fiskarlaget selv omtaler som Samarbeidsrådet Sør.

Det ble gjort følgende vedtak i årsmøtet:

«Det ekstraordinære Årsmøte i Sogn og Fjordane Fiskarlag viser til Landsstyrets vedtak fra 16. juni 2021 og ny organisasjonsprosess og oppnevning av forhandlingsutvalg i henholdsvis Samarbeidsrådet  Nord og Sør for videreføring av arbeidet med etablering av to nye medlemslag.

Det ekstraordinære Årsmøte i Sogn og Fjordane Fiskarlag gir forhandlingsutvalget mandat til å gå videre med prosessen for sammenslåing av medlemslagene i Samarbeidsrådet Sør, med mål om at stiftelse av nytt lag er gjort innen Norges Fiskarlag sitt Landsmøte i 2023.»