Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.10.2020

Årsmøte 13. oktober

SISTE: Ny lokalitet for møtet

Sogn og Fjordane Fiskarlag holder fysisk årsmøte i Florø tirsdag 13. oktober og har nå åpnet for påmelding. En doktoravhandling fra Handelshøyskolen i Bergen er ett moment fylkeslaget håper skal bidra positivt inn i organisasjonsprosessen. SISTE: Møtet flyttes til Kulturhuset i Florø

OPPDATERING:

Det er fredag 9. oktober bestemt at årsmøtet i sin helhet gjennomføres ved Kulturhuset i Florø.

For påmeldte deltagere vil det bli lunsjservering fra 11-12 ved kulturhuset.

For deltagere som overnatter ved Kinn hotell Florø, som var det planlagte årsmøtehotellet, vil det for dem som ønsker det bli satt opp transport fra hotellet til kulturhuset tirsdag formiddag.

Årsmøtet gjennomføres i sin helhet ved Kulturhuset i Florø fra klokken 12-17, tirsdag 13. oktober

Om årsmøtet

Årsmøtet skal behandle en rekke viktige saker som blant annet Stortingets kvotevedtak, samt organisasjonssaken, forteller daglig leder Henriette Skaar.

Hun opplyser at fylkeslaget får hjelp fra meget kompetent hold med å belyse organisasjonssaken med tanke på organisasjonsutvikling.

– Vi har fått ja fra Øivind Schøyen til det vi håper skal bli en spennende og interessant innledning, opplyser Skaar.

Schøyen har doktorgrad fra Norges Handelshøyskole (NHH og har sett på hvilken dynamikk som oppstår når mennesker med forskjellige verdier møtes.

Henriette Skaar sier Øivind Schøyen er bedt om å ta utgangspunkt i sin egen forskning, og hun håper at han kan gi årsmøtet objektive verktøy i den videre organisasjonsprosessen.

Lagets egen Geir Magne Røys er også innleder i saken.

Kvotemeldingen

Under årsmøtets sak 8 som vil omhandle kvotemeldingen i Stortinget legger styret frem et notat fra advokatfirmaet Kvale. De har på oppdrag fra fylkeslaget utredet de juridiske sidene ved strukturkvoteordningen og Stortingets vedtak.

– De presenterer notatet og vil besvare spørsmål. Dette anser jeg som et viktig bidrag inn i debatten og dette er et notat som har viktighet også utenfor organisasjonen, sier Skaar.

I tillegg vil også John R. Isaksen fra Nofima innlede under saken og Skaar håper at dette skal gi en faglig tung plattform for årsmøtet.

For øvrig avvikles årsmøtet med ordinære årmøtesaker.

Generalsekretær Otto Gregussen deltar fra Norges Fiskarlag i årsmøtet.

Påmelding

Det er bestemt at årsmøtet flyttes til Kulturhuset i Florø, og påmelding må skje innen 9. oktober via denne lenken

Påmelding kan også sendes til lagets e-postadresse: sognogfjordane@fiskarlaget.no