Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.03.2021

Årets selfangst

Søk tilskudd

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2021, kan nå søke om tilskudd. Søknadsfristen er 5. mars.

Tilskuddet til årets selfangst kan gå til rederi eller mottak, og målet med tilskuddet er at selfangstnæringen (fartøy- og mottakssiden) skal kunne skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel. Det er satt av 1,75 millioner kroner til formålet.

Vilkåret for å tildele tilskudd til rederier er at de har tillatelse til å delta i selfangst i 2021 og har sendt påmelding til Fiskeridirektoratet. Fartøy som mottar tilskudd må gjennomføre minst 35 fangstdøgn.

For at mottak skal kunne motta tilskudd må de har nødvendige godkjenninger, herunder kjøperregistrering fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynets og godkjenning for produksjon av selolje. Mottak må i tillegg ha utstyr for produksjon av ulike råstoff fra selfangsten som skinn, spekk, olje, kjøtt og andre produkter.

Fartøy som ønsker å delta i årets fangst må søke Fiskeridirektoratet region Nord om tillatelse innen 5. mars, melder direktoratet.

Søknad om tillatelse til å delta i selfangst i 2021 samt søknad om tilskudd sendes til postmottak@fiskeridir.no .