Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.08.2020

Åpnet havobservatorium

Ser ned i dypet

LoVe havobservatorium i Vesterålen er nå i full drift og det ble tirsdag markert at ny teknologi gjør at vi kan følge livet helt ned til 1500 meters dyp direkte via internett. Fiskarlaget er en av partnerne i prosjektet.

Det var statssekretær Trine Danielsen som offisielt åpnet havobservatoriet LoVe i Vesterålen. Havobservatoriet samler inn data fra et helt unikt område langs kysten. Nå er de nye nettsidene med data tilgjengelige for alle, over hele verden.

– Jeg er svært glad i dag, og ser frem til de spennende utfordringene vi vil få fremover. Dette er dagen for å takke alle som har bidratt både teknologisk, med finansiering, publisering og med arbeid. Hurra for et så flott dugnadslag, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne.

På bildet fra venstre: Christina Abilgaard fra Forskningsrådet, havforsker Espen Johnsen, statssekretær Trine Danielsen, havforskningsdirektør Sissel Rogne og Bø-ordfører Sture Pedersen.

Fotograf: Christine Fagerbakke, HI

Fiskarlaget er med

Norges Fiskarlag er en av partnerne i Love havobservatorium, og lokale fiskere deltok på et tokt sommeren 2016. På bakgrunn av tilbakemeldingene fra det lokale Fiskerlaget ble blant annet gjort tilpasninger i traséen mellom flere av stasjonene på bunnen.

Fiskarlagets prosjektansvarlige Sonja Elin Kleven Jakobsen sier Lofoten og Vesterålen er en «hotspot» for strømmer og marint dyreliv, og at det derfor er et ypperlig sted for å sanke informasjon om det kompliserte livet i havet.

Hun ser frem til at vi nå kan få ny innsikt i hva som driver planktonoppblomstringen og hvordan denne virker på rekrutteringen av fisk, eller innsikt i hvordan hval kommuniserer ved hjelp av lyd. Dette vil gi verdifull kunnskap i havforvaltningsspørsmål fremover, og vi håper at denne kunnskapen blir brukt på en klok måte for å ivareta de fornybare ressursene i havet på best mulig måte.

Nyttige data

– Etter hvert vil det tilgjengeliggjøres enorme datastrømmer. Observatoriet vil sende data om temperaturforhold, havstrømmer, koraller i området, lyder under vann og egne ekkolodd-data, sier prosjektleder og forsker, Espen Johnsen.

– Dette kan hjelpe oss å se dynamikken og hva som lever i vannmassene, forklarer han.   

Les mer om teknologien knyttet til havobservatoriet hos Havforskningsinstituttet