05.11.2023

Åpner fjordlinjer

Sildefisket

Fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden er midlertidig åpnet for fiske etter sild.

Fiskeridirektoratet har søndag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Norges Fiskarlag ba denne uka om en slik åpning.

-Vi påpekte i vår henvendelse at det blant annet er viktig med tilgang til disse områdene for å utøve et rasjonelt sildefiske. Det har stor betydning i et klima- og miljøperspektiv at næringen kan utøve fiske når silda er tilgjengelig og tilkomsten til ressursen holder drivstoff-forbruket på et lavt nivå, påpeker leder i Fiskarlaget Kåre Heggebø.

Den midlertidige åpningen avgrenses i vest av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner (fra nord mot sør):

  1. N 70°05,9’ E020°55,7’ – Nova
  2. N 70°03,7’ E020°59,8’ – Engenes
  3. N 70°00,0’ E021°04,1’ – Taskebyneset
  4. N 69°57,5’ E021°04,1’ – Maurneset

Endringen trer i kraft umiddelbart

Fiskeridirektoratet påpeker i meldingen at deres Sjøtjeneste på vanlig måte kan fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.