Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.11.2020

Åpner fjordlinjer for not

Ytre Lyngen

Fiskeridirektoratet åpner nå for notfiske etter sild innenfor fjordlinjen i ytre Lyngen. Åpningen er midlertidig i fisket etter norsk vårgytende sild.

Fiskeridirektoratet opplyser onsdag ettermiddag at det er besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjen i ytre Lyngen.

Åpningen gjelder for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde. 

Endringen i fjordlinjen gjelder bare for fartøy som fisker med nøter som er 75 favner dyp eller mindre. 

Fjordlinjen endres fra Kågen til Vorterøya i en rett linje mellom posisjonene: 

  1. N 70 01,4 Ø 20 43,3 
  2. N 69 59,5 Ø 20 38,0  

Fra Vorterøya til Uløya i en rett linje mellom posisjonene 

  1. N 69 56,4 Ø 20 37,8 
  2. N 69 54,4 Ø 20 34,6  

Fra Uløya over Lyngen i en rett linje mellom posisjonene 

  1.  N 69 50,5 Ø 20 30,8 
  2.  N 69 50,7 Ø 20 21,6  

Endringen trer i kraft umiddelbart  Fiskeridirektoratets regionkontor kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v. – heter det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.