05.03.2024

Anbefaler ny utseilingsdato

Lodde, kystgruppen

Norges Fiskarlag har bedt direktoratet endre beslutningen om siste utseiling i kystfiskeflåtens fiske etter lodde i Barentshavet til 12. mars.

Norges Fiskarlag viser til at Fiskeridirektoratet fastsatte dato for siste frist for å
melde utseiling til søndag 10. mars kl. 24:00. Fiskarlaget mener det er meget uheldig at beslutningen om dato for utseiling ble vedtatt uten at vårt innspill ble tatt inn i vurderingen siden vi representerer hele bredden i fiskeflåten.

Vi varslet Fiskeridirektoratet om at vårt innspill ville sendes i løpet av mandag kveld. Fiskarlaget anbefalte å sette siste frist for utseiling til 14. mars, og at informasjon om datoen måtte varsles en uke i forkant.

Norges Fiskarlag har i ettertid vært i kontakt med Fiskeridirektoratet i saken, og vi har fått opplyst at det hastet veldig med å få satt en dato som følge av modningsprosessen på lodde. Fiskarlaget har nå vært i kontakt med Norges Sildelagslag og Sjømat Norge i saken, og vi får opplyst at modningen fremdeles er ganske variabel langs kysten.

Norges Fiskerlag mener at reguleringen må legge til rette for en hensiktsmessig og rasjonell avvikling både for sjø- og landsiden for å sikre god verdiskapning i dette fiskeriet.

En senere utseilingsdato gir mer tid til å ta en relativt stor kvote, og vil forebygge mulige problemer med kappfiske, kvalitet, lossekø og prispress.

Fiskarlaget oppfordrer derfor Fiskeridirektoratet til å ta en ny vurdering av saken og fastsette datoen til 12. mars.