Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.02.2022

60 000 tonn tobis

Foreløpig tobisråd

For 2022 anbefaler HI-forskerne en foreløpig kvote på 60 000 tonn. Det er en nedgang på 59 prosent fra det endelige kvoterådet året før. Endelig kvoteråd kommer i mai.

– I norsk sone har det vært veldig store kvoter de siste årene. Startkvoten, som vi også kaller det, vil være litt høyere enn «vanlig». Det var helt forventet at den skulle gå ned fra sitt høyeste punkt, sier Espen Johnsen, tobisansvarlig ved HI.

I mai 2021 endte det endelige kvoterådet for tobis, eller havsil som den egentlig heter på norsk, på 145 000 tonn og i 2020 ble det endelige kvoterådet rekordhøye 250 000 tonn.

Mange sterke årsklasser

I norsk sone så har vi store mengder eldre tobis, og det ble fisket mye fem år gammel tobis i 2021. Tobis regnes ofte som en kortlevd fiskeart, som er avhengig av påfyll fra nye årsklasser for et godt fiske. Men med forsiktig fisketrykk, ser forskerne at det kan fiskes på sterke årsklasser i mange år. De siste årene har det vært mange sterke årsklasser i Nordsjøen, blant annet i 2016, 2018 og 2020.

– Og så har vi 2019-årsklassen, som jeg vil kalle supersterk. Vi ser mange eldre individer, og det betyr at fisketrykket har vært fornuftig, sier Johnsen på His nettsted.

På midten av 2000-tallet sto det dårligere til for tobisbestanden i Nordsjøen, men den særegne norske forvaltning har bidratt til å løfte bestanden.

– Da var det dårlig rekruttering. De siste årene har det også stått dårlig til på Doggerbank-området, sier havforskeren.

Endelig kvoteråd i mai

For å få et tidlig signal på hvordan rekrutteringen har vært, bruker forskerne resultatene fra et årlig tokt i desember. Der bruker de bunnskrape til å lete etter yngel i sanden.

Men den metoden gir mer indikasjoner enn klare svar. Skrapemetoden har en del usikkerhet, og i tillegg er våren en kritisk tid for yngelen. Overlevelsen varierer mye fra år til år ut fra hvordan tilgangen til mat er i havet.

Derfor skal det foreløpige kvoterådet alltid være et forsiktig råd. I mai oppdaterer forskerne rådet etter å ha sjekket situasjonen for tobisen med et nytt, akustisk tokt. Da kan kvoterådet øke, men aldri bli lavere.

– Vi forventer at det er mye eldre fisk, som er positivt for rekrutteringen som skjer i 2022. Og vi forventer at det er mye gytere fordelt over store områder, sier Johnsen.

Stengte fiskebanker

Noe av det som kjennetegner den særnorske og suksessfulle forvaltningen av tobis, er at man har delt tobisfeltene inn i flere områder, siden tobis er veldig stasjonær og holder seg stort sett innenfor sin sandbanke.

Et område vil holdes stengt dersom gytebestanden er for lav, men dersom bestanden er stor vil man kunne fiske i området. For hvert åpent område vil likevel minst 30 prosent av arealet være stengt for fiske. Dette gjøres for å unngå et for stort lokalt uttak av den lokale bestanden.

I år holdes hele område 5, som er det nordligste området ved Vikingbanken, stengt siden bestanden der er kritisk lav. Alle de mer sørlige områdene (1-4) er åpne for fiske.