Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.10.2015

5 nye år med MSC

Viktig for torsk og hyse

Resertifiseringen av torsk- og hysefiskeriene nord for 62 grader er torsdag sluttført. Prosjektet ledes av Norges Fiskarlag på vegne av den norske fiskerinæringen. Fiskeriene er nå sertifisert for fem nye år.

De norske fiskeriene for torsk og hyse i Barentshavet og Norskehavet har siden 2010 vært sertifisert i henhold til Marine Stewardship Councils (MSC) internasjonale standard for bærekraftig fiske. Denne frivillige merkeordningen har over årene fått stor betydning for å opprettholde både priser og markeder for norsk fisk; spesielt i de senere årene med store volumer.

-Når sertifikatets 5-årige levetid nærmet seg utløpsdato, var det derfor ingen tvil om å sertifisere fiskeriet for fem nye år. Forbrukere i flere land er svært bevisste på merkevaresertifisering og merkeordningen har derfor stor betydning for norsk sjømat . Det er derfor viktig at dette nå er på plass for fem nye år, sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Selve sertifiseringen har blitt utført av DNV GL, og de direkte kostnadene til prosjektet deles mellom Norges Sjømatråd og salgslagene. Norges Fiskarlag er den formelle klienten, og har ansatt Tor Bjørklund Larsen som miljørådgiver for å administrere disse sertifiseringene. Denne prosjektstillingen er finansiert med en fordeling på 40 % av Norges Fiskarlag, 40 % av salgslagene og 20 % av Norges Sjømatråd.

-Det er en betydelig jobb Fiskarlaget har tatt på seg med å være klient for MSC-sertifiseringer. Standarden og prosessene har blitt svært komplekse, og sertifiseringsprosessen krever tett involvering hele veien for å forsikre at ekspertgruppen fatter sine bedømminger på korrekt grunnlag, understreker Ingebrigtsen.

Resertifiseringen av torsk og hyse har tatt nesten et og et halvt år. Dette er nesten et halvt år lengre enn planlagt, grunnet omfattende kommentarer til rapporten og merarbeid for DNV GL med å håndtere dette.

-Men også et år, er for lenge, sier Tor Bjørklund Larsen. Mye av grunnen til at det tar så lang tid, er kompleksiteten i prosessen og til dels unødvendig mange formelle og tidkrevende steg. Dette medfører betydelig arbeid og kostnader for klientene. Arbeid med å gjøre standarden raskere, rimeligere og mindre komplisert, er noe Fiskarlaget ønsker at MSC vil prioritere i årene framover.

Sertifiseringen varer nå fram til 2020 og gjelder alle norske fartøy og redskapsgrupper som fisker nord for 62 grader. For at fisken skal kunne benytte MSC-logoen i markedene, må foredlere og eksportører ha en såkalt «Chain of Custody»-sertifisering. Mer informasjon om dette finnes på MSCs nettside.

Pressmedling på MSCs nettside

Kontaktperson for kommentarer:Miljørådgiver Tor Bjørklund Larsen 98 03 30 41