Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.01.2023

11 på kurs

-Målet er å motivere

Denne uken er 11 kvinner og menn fra hele landet samlet i Fiskarlagets Landsstyresal for å bli oppdatert på enkeltsaker og fagområder organisasjonen arbeider med.

De 11 deltagerne er mellom 18 og 41 år og har erfaring fra de fleste redskaps- og fartøytyper. Deltagerne møttes tirsdag formiddag og de har et tett program frem til onsdag ettermiddag.

-Vi holder kurset etter klassisk modell, med bidrag fra hele bredden av ansatte i Fiskarlaget, forteller kursansvarlig Hanna Bakke-Jensen.

Grunnkurs

Organisasjonskursene i Fiskarlaget er både en skolerings- og rekrutteringsarena.

-Målsetningen med kurset er å samle medlemmer fra hele landet som ønsker å delta aktivt i organisasjonen og gi dem et grunnlag for å forstå mer og dermed også gjøre det lettere å engasjere seg, sier Bakke-Jensen.

Under presentasjonen kom det frem at flere av deltagerne har fersk bakgrunn fra skolebenken og relativt kort fartstid i yrket, mens andre alt er aktive i ulike deler av tillitsapparatet i Fiskarlaget.

-Vår målsetning er at deltagerne vi samler til kurs skal bli ytterligere motivert til å være aktiv i organisasjonen og i næringen etter denne typen samling, sier Hanna Bakke-Jensen.

Kursdeltagerne: Monica Amsen (f.v. nærmest), Marion Berg Vian, Stephan Solhaug, Sisilie Skagen, Inger-Marie Høyland Kleppe, Amandus Engen.

Bak fra høyre side: Steffen Heggøy, Emil Gåsvær, Anders Ravnøy, Ola Andreas Dahle, Marita Sedeniussen og kursleder Hanna Bakke-Jensen.