13.09.2023

11 på kurs

Møtepunkt Trondheim

Denne uka møtes 11 av Fiskarlagets tillitsvalgte til organisasjonskurs i Trondheim. To hele dager er satt av til aktiv skolering.

Tirsdag formiddag har deltagere fra hele landet funnet veien til Clarion Hotel på Brattøra i Trondheim.

Norges Fiskarlags kursrekke er under videreutvikling, og et av de første momentene som ble nevnt i starten av møtet var at kurset har mange tema, men at det ikke er lagt opp til å være tettpakket.

– Vi har satt av god tid til mange tema, men vi har god tid til også å ta opp spørsmål og innspill fra dere som har skoene på ute i lokallagene, presiserte Hanna Bakke-Jensen, som sammen med Marit Hiim Haugseth har ansvar for Fiskarlagets organisasjonskurs.

Kurset i Trondheim har to hoveddeler, der det første dag er hovedvekt på hvordan vi som næringsorganisasjon kan og bør arbeide inn mot det politiske miljøet.

De to kursansvarlige sa at de vil bruke valget nå på mandag som utgangspunkt for eksempler og diskusjon i kursgruppa for hvordan vi som organisasjon arbeider.

Torsdag er satt av til klassiske tema som lokallagsarbeid, medlemskontakt og hvordan man kan arbeide for å få en god lokal drift.

Flere av deltagerne kom med ønsker om å se både på mønsterlovene og tariffen, og dette er allerede tatt inn i programmet.

Flere av de ansatte i organisasjonen deltar underveis i kurset med erfaringer fra sine ansvarsområder.
Først ut i forbindelse med oppstarten var generalsekretær Sverre Johansen som tok utgangspunkt i dags- og tidsaktuelle saker både internt og politisk denne høsten.

Stikkord i så måte: Landsmøtet i november og kvotemelding 2.0.

Generalsekretær Sverre Johansen (bildet over) sier det alltid er nyttig og kjekt å møte kursdeltagere.

– Vi er avhengig av engasjerte medlemmer, og det er flott å møte medlemmer som aktivt deltar i lokallagene og som representerer grasrota i organisasjonen.

Disse deltar i Trondheim:

Dag Ivar Knutsen
Sisilie Skagen Johnsen
Roger Iversen
Helge Hansen
Rudi Naustvik Vest
Erlend Reite Mosesen
Art-Jan Van der Plas
Martin Knudsen
Per Roger Ingebrigtsen
Evgenia Myreng
Oddbjørn Lodden