Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.07.2022

Webinar: Vindkraft til havs

Et problem for næringa?

I hvilken grad er vindkraft til havs et problem for fiskerinæringa? Vi ønsker å ha en god intern debatt og inviterer som et ledd i dette til dialog med deg som medlem i et digitalt fiskarmøte tirsdag 30. august.

Hva: Digitalt fiskarmøte – vindkraft til havs

Når: 30. august kl. 14.00 – 16.00

Arrangør: Norges Fiskarlag

Påmeldingslenke: Meld deg på her

 

Om arrangementet

Norsk fiskerinæring er helt avhengig av et rent og rikt hav. Våre fiskerier er også en sentral historisk forutsetning for at Norge i dag har råderett, og dermed også mulighet til å drive annen næring slik som vindkraft, i et sjøareal tilsvarende seks ganger Norges landareal.

– Fiskerne opplever nå et enormt press for å ta i bruk nye områder til vindkraftformål, særlig i Nordsjøen. Både bunnfaste og flytende vindturbiner søkes plassert på relativt grunne områder, noe som ofte er sammenfallende med våre aller beste fiskebanker og gyteområder.

Fiskarlagets forutsetning har hele tiden vært at utbygging av vindmølleparker ikke må ødelegge for havmiljøet, viktige gyte- og oppvekstområder eller fiskernes driftsgrunnlag.

Det er nylig besluttet at Norge skal ha som mål å bygge ut hele 30 000 MW vindkraft til havs innen 2040, til en kostnad på mer enn 1000 milliarder kroner.

Samtidig varsles det at en slik vindkraftutbygging vil kunne kreve et mange ganger større sjøareal enn det vindkraftbransjen, politikere og forvaltning hittil har lagt til grunn. Denne målsettingen kan derfor bli svært krevende for både fiskerinæring og havmiljø i årene som kommer.

Vi ønsker å ha en god intern debatt og inviterer derfor til dialog med deg som medlem.

 

Deltagere

I webinaret deltar vi både med innspill fra egne rekker, samt at vi har invitert aktører fra følgende etater:

  • Nærings – og fiskeridepartementet
  • Fiskeridirektoratet
  • Havforskningsinstituttet
  • NVE

 

Fra egne rekker vil følgende bli gitt ordet til innspill og erfaringsdeling i løpet av arrangementet:

  • Leder Kåre Heggebø
  • Medlem og fisker Terje Eriksen
  • Medlem og fisker Børre Johannesen
  • Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg
  • Generalsekretær Sverre Johansen
  • Fiskebåt

                           

Meld deg på via det vedlagte skjemaet og forbered deg på å delta med dine erfaringer og innspill.

 

 

Hva mener vi?

Fiskarlaget har over tid deltatt aktivt og hatt en tydelig stemme i debatten om havvind.

Les mer i disse oppslagene på nettsiden vår: