Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.12.2017

Volum opp – ned i verdi

Sildelaget 2017

Sildelaget har en sterk oppgang i omsatt kvantum i 2017. Til tross for dette har førstehåndsverdien gått kraftig ned. Totalomsetningen er på sju milliarder kroner.

2017 ble et år på det jevne for sildelagets fiskere, melder laget i en omtale ved administrerende direktør Paul Oma.

Norges sildesalgslag har en total omsetning på sju milliarder kroner i 2017. Dette er en reduksjon i omsetningen med nærmere 900 millioner kroner i forhold til 2016. 

Sildelaget har omsatt drøyt 300 000 tonn mer fisk i år enn i fjor.

-Vi har omsatt godt over 1,5 millioner tonn pelagisk råstoff i år, noe som utgjør ca. 8 % av den globale pelagiske fangsten i 2017. Dette gjør oss fortsatt til verdens største pelagiske markedsplass, forteller Oma i nettsaken.

At verdi- og kvantumsutviklingen har hatt motsatt fortegn skyldes selvsagt at vi har hatt en til dels svært negativ prisutvikling på de viktigste arter som omsettes gjennom laget. Lodde var et hederlig unntak fra den negative prisutviklingen.

-Vi i sildelaget er som vanlig optimister, og vi har tro på at vi i 2018 vil se en positiv prisutvikling på viktige fiskeslag. Vi er spesielt spent på et stort loddefiskeri i Barentshavet for første gang på flere år. Det gleder vi oss til.
Jeg vil benytte anledningen til å takke våre eiere, kunder og andre samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2017. 

Vi ser fram til et spennende 2018 sammen med dere, avslutter Paul Oma.