Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.02.2014

Volstad til Strasbourg

Kvotesaken tas videre

Volstadsaken blir anket inn for Den Europeiske Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Det opplyste advokat Stein Owe på årsmøtet til Fiskebåt torsdag. Owe føte saken i Høyesterett der Volstadrederiet tapte med minste margin.

Fiskebåtreder Eivind Volstad (bildet) har bestemt seg for å anke dommen fra Høyesterett og advokat Stein Owe opplyste at arbeidet med anken er godt i gang. 

I Høyesterett voterte ni av 17 voterende dommere at det ikke var i strid med grunnloven da regjeringen endret kvotevilkårene for strukturkvoter fra å være tidsuavgrenset til tidsavgrenset med tilbakeverkirkende kraft.

Mindretalet på åtte dommere mente at omgjøingen av vilkårene var i strid med grunnloven.