Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.12.2019

Vinterens nye minstepriser

Forhandlet tirsdag

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har forhandlet og blitt enige om nye minstepriser for fisk gjeldende for kommende vintersesong. Det opprettes egne minstepriser for krokfanget kveite.

Prisen for krokfangst av kveite blir delvis en videreføring og delvis en økning med kr 5,00 pr. kg. fra gjeldende minstepriser. Minsteprisene for kveite fanget på øvrige redskaper, blir delvis en videreføring og delvis en reduksjon med kr 5,00 pr. kg. Minsteprisene for rogn og hau (hoder) av torsk økes med henholdsvis kr 1,00 og kr 0,50 pr. kg.

På grunn av økt verdi over tid for biprodukter av torsk, ble partene enige om å øke minsteprisen for rund torsk med kr 0,30 pr. kg for alle størrelser. Det ble også foretatt en mindre justering i den dynamiske minsteprismodellen for torsk, hvor avstanden opp til den største vektklassen ble økt med kr 1,00 pr. kg.

Minsteprisene for torsk, hyse og sei var ellers ikke tema under tirsdagens drøftelser og følger av de til enhver tid gjeldende dynamiske minstepriser som framgår på www.rafisklaget.no. Detaljer om øvrige minstepriser framgår av samme oversikt.

Norges Råfisklag opplyser at komplett prisliste vil bli lagt tilgjengelig på www.rafisklaget.no.

Endringer i minsteprisene for fisk gjelder fra og med mandag 16. desember 2019:

Kveite, krokfanget under 20 kg  : kr 65,00 (uendret)

Kveite, krokfanget 20-40 : kr 60,00 (uendret)

Kveite, krokfanget 40-60 : kr 50,00 (+ kr 5,00)

Kveite, krokfanget over 60 kg: kr 40,00 (+ kr 5,00)

Kveite, øvrige redskaper under 20 kg: kr 60,00 (- kr 5,00)

Kveite, øvrige redskaper 20-40 kg   : kr 55,00 (- kr 5,00)

Kveite, øvrige redskaper 40-60 kg  : kr 45,00 (uendret)

Kveite, øvrige redskaper over 60 kg: kr 35,00 (uendret)

————————————————————————————————————-

Rogn av torsk: kr 7,50 (+ kr 1,00)

Hau av torsk: kr 1,00 (+ kr 0,50)