26.05.2023

Vindu mot Europa

Landsstyret i Brüssel

Norges Fiskarlags Landsstyre har denne uken besøkt Brüssel. -Vi har hatt et godt styremøte og mange nyttige møtepunkt, sier leder Kåre Heggebø.

– Det er viktig å ha et slikt vindu mot Europa. Dette var både nyttig, interessant og aktuelt, oppsummerer lederen i Fiskarlaget.

Fiskarlagets landsstyre møtes jevnlig, og dette er første gang et møte er lagt utenfor landets grenser. Kåre Heggebø mener det var på tide.

– Norges eksporterer om lag 95 prosent av all villfanget fisk, og Europa er vårt viktigste marked. Brüssel er et nav i europeisk politisk hverdag, så dette var på tide og definitivt et fornuftig grep, påpeker han.

Omfattende møteagenda

Under Landsstyrets samling i Belgia ble det behandlet 17 styresaker. I tillegg ble det holdt egne møter med representanter fra den norske EU-delegasjonen, Europakommisjonen og NHOs avdeling i Brüssel.

– Vi møtte også en av våre nære kontakter fra Danmark, Kenn Skau Fischer, som til daglig er administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening. Imidlertid var møtepunktet med ham denne gangen knyttet til at han leder arbeidet med North Sea Advisory Council (NSRAC), opplyser Heggebø.

Når det gjelder Landsstyrets saker, så var det i hovedsak periodiske interne saker, samt landsmøteforberedende arbeid som ble styrebehandlet denne gangen.

Kenn Skau Fischer (i midten) sammen med assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen (t.v.) og generalsekretær Sverre Johansen. Foto: Hanna Bakke-Jensen