Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.02.2015

Vindmålerbekymring

Svinøy defekt

Vindmåleren på Svinøy fyr er viktig for fiskere og farledssikkerhet. Nok en gang er den ute av drift. Fiskarlaget har tatt opp saken. Reparasjonen tar tid.

Svinøy ligger nordvest av Stad, på en av våre mest værutsatte kyststrekninger. Vindmåleren på Svinøy fyr er derfor av stor betydning for fiskeri og sjøverts ferdsel, ikke minst for den lokale kystfiskeflåten som omfatter 40-50 fartøy. Vindmåleren har vært defekt i flere perioder de siste årene. Hittil i vinter har den vært ute av normal drift i om lag to måneder.

Norges Fiskarlag har rettet flere henvendelser til Meteorologisk institutt om saken, og i et svarbrev opplyses det at måleren etter planen skal repareres i uke 8 eller 9.

– Fiskere og fartøy som går langs kysten er aktive brukere av de automatiske vindmålerne til Meteorologisk institutt, og sanntids observasjoner av vindretning og vindstyrke kan være avgjørende for å vurdere når det er trygt å gå på feltet, skriver saksbehandler Jan Henrik Sandberg i et brev til instituttet.

Han mener defekten på Svinøy fører til vanskeligheter for fiskeriene i området, i tillegg til at det kan redusere farledssikkerheten.

-Det er derfor positivt at Meteorologisk institutt opplyser at måleren etter planen vil bli reparert i uke 8 eller 9. Det er også positivt at det vil bli installert en annen type vindmåler, som skal være mer driftssikker den den nåværende, påpeker han.

Sann tids vinddata fra Svinøy vises nå ikke lenger på nettet. Selv om måleren underestimerer vindstyrken fra visse retninger er informasjonen allikevel av verdi for fiskerne.

-Vi har derfor bedt om at sann tids data fra denne måleren igjen gjøres allment tilgjengelig, samtidig som Meteorologisk institutt gjør oppmerksom på at den for tida ikke viser korrekt vindretning og styrke, sier Sandberg.

I et brev fra Fiskarlaget understrekes det at dersom det skulle vise seg at vindmåleren på Svinøy allikevel ikke kan repareres i det avtalte tidsrommet, så bes Meteorologisk institutt om å ta nærmere kontakt med Norges Fiskarlag.

-Vi har også bedt om en nærmere tilbakemelding på om vindmåleren på Ytterøyane i Sogn og Fjordane fungerer som den skal, avslutter Sandberg.

Sunnmørsposten omtaler også denne saken onsdag.