Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.03.2015

Vil styrke fagskolen

Fiskarlaget i NOU-høring

Fagskoleutdanning må gjøres mer synlig for å øke attraktivitet blant unge. Dette er ett av innspillene fra Norges Fiskarlag til NOU-høringen om fremtidens fagskoleutdannelse.

I sitt høringssvar på NOU 2014:14 Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg sier Norges Fiskarlag seg fornøyd med at det er gjennomført en utredning av fagskolesektoren i Norge. Arbeidet bør være et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med fagskolen, og i forhold til hvordan denne kan videreutvikles.

Saksansvarlig, fagsjef Joakim Martinsen sier Norges Fiskarlag er opptatt av at fagskoleutdanningens rolle og plass får større oppmerksomhet i utdanningslandskapet og i arbeidslivet.

-I vårt høringssvar er vi tydelige på at det er viktig å organisere fagskolen slik at kvalitet, synlighet og status kan styrkes.

Fiskarlaget har pekt på tre hovedområder for å styrke fagskoleutdanningen:

–     Fagskoleutdanningen må gjøres mer synlig som et attraktivt utdanningstilbud for ungdommen. Synliggjøringen overfor både ungdom og foreldre må skje på et tidlig tidspunkt.
–     Fagskoleutdanningen ha et innhold som gjør utdanningen relevant og interessant for elev og næringsliv, samtidig som om at utdanningen gir mulighet for videre påbygging til høyskoler og universiteter. Opplæringen bør organiseres med økt veksling mellom teori og praksis i utdanningsforløpet for å hindre frafall.
–     For det tredje må en fremtidig skolestruktur ha nødvendig geografisk spredning, for å ivareta behovet for nærhet mellom skole og hjem, samt at fagskolen må tilføres nødvendinge ressurser for å gi elevene et godt tilbud.

Les hele høringssvaret fra Fiskarlaget: