Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.01.2020

Vil stramme inn for turister

Foreslår endringer

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) vil stramme inn på hvem som kan ta med fisk ut av landet. Det kommer nå en høring med forslag til nye regler. Fiskarlaget imøteser høringen og deltok også med eget innlegg under dagens fisketurismekonferanse i Oslo.

Departementet kommer med de nye forslagene for å øke bærekraftigheten til næringen og hindre sløsing med ressurser og smugling.

– Turistfisket har hatt vekst i flere år og bidrar til viktige arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Vi har allerede strammet inn regelverket og i dag sender vi ytterligere forslag på høring som skal bidra til at turistfiskenæringa drives enda mer seriøst framover. Vi skal lytte til innspillene vi får, før vi treffer endelige vedtak om endringer, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

Han sendte mandag ut en pressemelding om saken og deltok på ettermiddagen i seminaret som ble holdt på Oslo Plaza med søkelys på nettopp fremtidens fisketurisme.

Til liks med Fiskarlaget vil ministeren ha en tydeliggjøring av regelverket og han er tydelig på at det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i store mengder.

-De som gjør dette har ikke nødvendigvis vært gjester ved registrerte turistfiskebedrifter. Et av forslagene vi nå sender på høring, er at det bare er turister som har fisket ved registrerte turistfiskebedrifter som kan ta med fisk ut av landet, sier Nesvik.

Deltok med innlegg

Seminaret «Fremtidens fisketurisme» ble holdt av Vest-Finnmark Rådet, Øst-Finnmark Regionråd, Tromsø-områdets regionråd, Salten Regionråd og Nordland fylkeskommune.

Norges Fiskarlags generalsekretær Otto Gregussen innledet og sier han er svært godt fornøyd med at myndighetene vil innføre krav om at all fangst tas på land og at det legges opp til strengere rapporterings- og registreringskrav for å få større kontroll med ressursuttaket.

-Vi ser at turistfiskenæringen bidrar til å opprettholde og skape aktivitet langs kysten. Det er positivt. Vi er ikke ute etter å hindre turistfiskenæringen, men har over tid etterlyst klare regler som er med på å sette tydeligere rammer og gi oversikt over beskatningen, sier han.

Gode momenter

Departementet foreslår blant annet at utførselskvoten endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til bare å tillate at fisketuristen tar med seg hel fisk (sløyd og hodekappet). Det vil kunne bidra til å forhindre ressurssløsing ved at det ikke blir kastet så mye i forbindelse med filetering. Samtidig, påpekes det fra NFD, vil det bidra til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge til rette for et mengdefiske.

-Norges Fiskarlag vil gå inn i detaljene og gi en helhetlig tilbakemelding på høringen. Umiddelbart vil jeg si at inntrykket er at ministeren her svarer på mange av de etterlyste og sentrale utfordringene vi over tid har pekt på og det er svært positivt, sier Otto Gregussen.

Les mer om høringen hos NFD.