Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.11.2015

Vil øke kvotetak i kyst

Høring ut mandag

Nærings- og fiskeridepartementet sender mandag på høring et forslag om å heve kvotetakene i kystflåten over 11 (13) meters hjemmelslengde. -Fiskarlaget er tilfreds med hovedintensjonen for høringen, sier leder Kjell Ingebrigtsen.