Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.12.2014

Vil leie tre fartøy til sildetokt

Ekstratoktet

Havforskningsinstituttet søker nå etter tre fartøy som skal delta i sildetoktet i februar. Tilbudsfristen er 8. januar.

Havforskningsinstituttet ønsker å leie 3 kombinerte ringnot/trålfartøy til tokt for mengdemåling av Norsk vårgytende sild, for perioden 02.02 – 19.02.2015.
Toktene starter i Ålesund og avsluttes i Bergen.

Kartleggingsarbeidet er på totalt 40 toktdøgn.

Les mer om toktet og se Doffininformasjon hos Havforskningsinstituttet.