Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.03.2015

Vil leie torsketråler i april

Fangstreguleringsforsøk

Havforskningsinstituttet (HI) ønsker å leie en torsketråler i 10 døgn i april til forsøk med fangstreguleringssystem.