Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.02.2014

Vil leie snurrevad

HI ønsker fartøy i mars

Havforskningsinstituttet ønsker å leie ett snurrevadfartøy til forsøk med snurrevad i området Vesterålen/Senja i 13 døgn i mars. Tilbudsfrist er 20. februar.

I en melding fra HI heter det at:

» Havforskningsinstituttet ønsker å leie ett snurrevadfartøy til forsøk med snurrevad i området Vesterålen/Senja i 13 døgn i mars 2014. Følgende aktiviteter skal utføes:

  • Delaktivitet I: Fangstbegrensning snurrevad; videoobservasjon av fisk i det den kommer bak i belg, forlengelse og snurrevadpose, samt forsøk med diverse utslippsanordninger.
  • Delaktivitet II: Redskapsmålinger på snurrevad, geometri, bunnkontakt og fangstsensor.
  • Delaktivitet III: Bruk av artsseleksjonssystem for å redusere innblanding av hyse under torskefisket.

Forsøkene skal fortrinnsvis foregå i Vesterålen. Toktet starter og avsluttes i Myre, subsidiert på Senja. Leveringshavn vil være der det måtte passe i området Vesterålen-Senja.

Tilbudsfrist 20.02.14 klokken 1200.

Merk: For å melde din interesse i denne kunngjøingen og motta tilleggsinformasjon vennligst besøk nettsiden til Doffin. Søk frem IMR under «Søk kunngjøing». Sett deretter inn dagens dato i feltet «Tidsfrist fra» og trykk «Søk». Da vil du få oversikt over våre nåværende kunngjøinger.»