Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.05.2019

Vil leie ringnotfartøy

HI i september

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med fangstkontroll, teknologiutvikling og fiskevelferd i notfiske.

Forsøkene skal gjennomføres i omlag to uker i tidsrommet fra 17. til 30. september 2019, eller når makrellfisket gjør forsøkene mulig. Antall forsøksdager er blant annet avhengig av fartøyets døgnpris, skriver HI i sin kravspesifikasjon.

Avgangs- og ankomsthavn er Bergen.

Fartøyet må ha tilgjengelig en restkvote på minst 200 tonn makrell når forsøkene starter.  

Konkurransene er kunngjort på Doffin (ekstern link)

Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin (over). 

Eventuelle spørsmål kan rettes til på e-post anskaffelser@hi.no 

Tilbudsfrist er 03.06.2019 kl. 12.00