Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.03.2018

Vil leie ringnot

Forsøk for HI

Havforskningsinstituttet (HI) ønsker å leie et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med fangstkontroll i not, fiskevelferd og kvalitet i ringnotfiske etter NVG-sild. Forsøkene skal fortrinnsvis gjennomføres i perioden 24. februar til 4. mars 2020.

Forsøkene med fangstkontroll i not, fiskevelferd og kvalitet i ringnotfiske etter NVG-sild vil pågå i en periode på minimum 7 døgn, og kan forlenges opptil 14 døgn avhengig av leiepris på fartøyet og tilgang på sild i perioden, opplyser HI. Dette avtales med reder.

Avgang- og ankomsthavn er Bergen. Fartøyet må ha tilgjengelig en restkvote på minst 200 tonn sild når forsøkene starter.   

Konkurransene er kunngjort på Doffin.

Deltagelse i konkurransen skal gjøres elektronisk i Mercell, hvor konkurransegrunnlaget med vedlegg er tilgjengelig via Doffin. 
Eventuelle spørsmål kan rettes til på epost anskaffelser@hi.no . 

Tilbudsfrist i saken er 28.01.2020 kl 12.00.