Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Vil leie ringnot

HI: Juni og sept.

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med fangstkontroll, teknologiutvikling og fiskevelferd i notfiske.

Havforskningsinstituttet opplyser at forsøkene skal gjennomføres i to perioder, som hver er på opp til 14 dager. Antall forsøksdager er blant annet avhengig av fartøyets døgnpris.

  • Forsøksperiode 1 (Nordsjøsild) vil bli i om lag 14 dager fra ca. 11. til 24. juni, eller når sildefisket gjør forsøkene mulig.
  • Forsøksperiode 2 (makrell) vil bli om lag 14 dager fra ca. 17. til 30. september, eller når makrellfisket gjør forsøkene mulig.

Anbudet er kunngjort på Doffin   

Slik finner du anbudet fra HI: Skriv inn for eksempel «Havforskningsinstituttet» i søkefeltet «Søk kunngjøring», velg «Kunngjøring av konkurranse» i feltet «Kunngjøringstype» og klikk på «Søk», og du får da frem samtlige aktive kunngjøringer for Havforskningsinstituttet. Klikk på den konkurransen du ønsker mer informasjon om.

Konkurransegrunnlaget og dets vedlegg er tilgjengelig under «Vis dokumenter».

Har du spørsmål om anbudet ta kontakt med HI på anskaffelser@hi.no.

Tilbudsfrist 03.04.2018 kl 12.00