Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.02.2015

Vil leie et ringnotfartøy

Søknadsfrist 23. februar

Havforskningsinstituttet ønsker å leie et ringnotfartøy for å gjøre ulike forsøk med slippemetodikk og fangstkontroll i notfiske. Forsøkene skal  gjøres på senhøsten. Søknadsfrist 23. februar.

Forsøksperiode 1 på makrell blir på opptil 10 dager fra rundt 28. september til 7. oktober eller når makrellfisket gjør forsøkene mulig.

Forsøksperiode 2 blir på NVG-sild i opptil 7 dager fra rundt 23. til 29. november eller når sildefisket gjør forsøkene mulig.

I tillegg vil fartøyet bli pålagt å benytte spesifisert utstyr for slipping i makrell- og sildefiske gjennom hele året, og rapportere erfaringene tilbake til Havforskningsinstituttet etter nærmere spesifiserte prosedyrer.

Tilbudsfristen er 23.02.2015 klokken 13.00

Se mer informasjon om saken hos Havforskningsinstituttet